τηλ: 210 66 47 110-11
φαξ: 210 66 47 112
Menu
A+ A A-

 

Αποκλειστικές Εισαγωγές

TRITON AC AE είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εγκαταστάτης στην Ελλάδα του αντιμικροβιακού προϊόντος PALCLAD™.

Το PALCLAD™ Pro είναι ένα σύστημα επένδυσης που αποτελείται από συμπαγή πάνελ PVC το οποίο προσφέρει πλήρη δυνατότητα επικάλυψης επιφανειών, δημιουργεί ένα αντιμικροβιακό περιβάλλον, είναι ανθεκτικό, με πληθώρα επιλογής χρωμάτων, ανθεκτικό στους κραδασμούς, στη φωτιά, με ηλεκτρική και θερμική μόνωση. Δεν είναι καθόλου τοξικό.

Το σύστημα PALCLAD™ Pro παρέχει πολλά οφέλη που απλοποιούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αισθητική, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής αντοχής στις κρούσεις, των χημικών ουσιών, της υγρασίας, των λεκέδων και των διαρροών.

Τα πάνελ PALCLAD™ Pro μπορούν εύκολα να κοπούν ή και να διαμορφωθούν επί τόπου διατηρώντας ανέπαφα τις αρχικές φυσικές τους ιδιότητες.

Το PALCLAD™ Pro είναι επίσης ένα εξαιρετικό υπόστρωμα για ψηφιακή εκτύπωση. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διακοσμητικών καλυμμάτων τοίχων που είναι οπτικά ελκυστικές.

Για την διατήρηση των ιδιοτήτων του υλικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τοποθέτηση να πραγματοποιείται από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, διότι απαιτείται ειδικός εξοπλισμός

 Τομείς Δραστηριότητας 

Η TRITON ACT διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό, δύναται να υποστηρίξει αποτελεσματικά, οργανωμένους φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα καθώς επίσης και κατασκευαστικά έργα ιδιωτών, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έως και την εσωτερική διαρρύθμιση και κατασκευή του εκάστοτε κτηρίου.

 
Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση αλλά και εξυπηρέτηση του εκάστοτε πελάτη, η TRITON ACT έχει αναπτύξει τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποίησης:

 

sectors_of_activity

 

Τομέας Κατασκευών  

Η TRITON ACT παρέχει ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργικότητας και υψηλής αντοχής σε ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής. Στις εφαρμογές του τομέα κατασκευαστικών έργων περιλαμβάνονται:

 • Buildings of the Health Sector: Hospitals, Rehabilitation Centers, Dialysis Centers and more.
 • Κτίρια Τομέα Υγείας: Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Αιμοκάθαρσης, κ.α.
 • Luxury Stone-built Houses
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις / κλειστά γυμναστήρια
 • Πολυτελείς Πέτρινες Κατοικίες
 • Πολυκατοικίες – Housing Projects
 • Ανακατασκευές Κτιρίων
 • Μεταλλικά Κτίρια
 • Έργα Υποδομών
 • Έργα Οδοποιίας
 • Οικοδομικά έργα
 • Υδραυλικά έργα
 • Λιμενικά έργα
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 • Βιομηχανικά-Ενεργειακά έργα

 

sectors_01

Τομέας Αρχιτεκτονικού & Ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού

Η TRITON ACT  αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό και ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό κάθε είδους κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κατοικιών, έργων υποδομής κ.α. με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχων φυσικό περιβάλλον αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται – π.χ. κοινωνική ευαισθησία, υποδομές ΑΜΕΑ σε νοσοκομεία, κ.α.

 

Τομέας Διαχείρισης Έργων

 
 

Τομέας Εσωτερικής Οργάνωσης & Διοίκηση Επιχείρησης

Για την εκπόνηση μελέτης, οποιουδήποτε τομέα, λαμβάνονται υπόψη:

 • υποκειμενικές προϋποθέσεις βάσει αναγκών έργου (π.χ. απαιτήσεις πελάτη)
 • νομοθετικές προδιαγραφές ανά περίπτωση έργου

Κατόπιν καθορισμού των βασικών αυτών προδιαγραφών, η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι προδιαγεγραμμένη και βασίζεται στην πολιτική διαχείρισης εκάστοτε έργου από το αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης, Εσωτερικής Οργάνωσης & Διοίκησης της TRITON ACT.
Ειδικότερα, περιλαμβάνεται:
 • Αναλυτικό Πλάνο προγραμματισμού υλοποίησης έργου
 • Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων
 • Προγραμματισμό εργασιών στο εργοτάξιο
 • Τροποποιήσεις επί των προδιαγραφών του έργου
 • Επίβλεψη & Ολοκλήρωση έργου
 

Αντίστοιχα, η εύρυθμη λειτουργία στο εργοτάξιο εξασφαλίζεται από εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης που βάσει εκάστοτε έργου προδιαγράφει:

 • το συντονισμό εργασιών στο εργοτάξιο,
 • την τεκμηρίωση εργασιών για εκάστοτε εργοτάξιο,
 • διαχείριση απαιτούμενων προμηθειών & εξοπλισμού

Καθ’ όλη τη διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, υπάρχει πλήρης πιστοποίηση των πεπραγμένων από αντίστοιχα τεχνικά δελτία και λοιπά έγγραφα (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια) που έγκειται στη διάθεση εκάστοτε ενδιαφερομένου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ: +30 210 66 47 110 - 111
φαξ: +30 210 66 47 112

tritonact@otenet.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Παλαιοπαναγίας 2, Παιανία
Τ.Κ. 19002,
Αττική, Ελλάδα