TRITON ACTΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝQUALITY.CONSISTENCE.RELIABILITY.

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Η Triton ACT αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό και ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό κάθε είδους κτιρίου, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται –όπως π.χ. κοινωνική ευαισθησία, υποδομές ΑμεΑ σε νοσοκομεία, κ.ά. Από την ίδρυσή μας το 1988, έχουμε ολοκληρώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό έργων σε επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής, ένας αριθμός που μας καθιστά πέρα από πρωτοπόρους και ανάμεσα στους κορυφαίους σε επίπεδο επιδόσεων.

Φυσικά, όλες αυτές οι επιδόσεις έχουν ως σημείο αναφοράς το Τμήμα Σχεδιασμού & Κατασκευής της εταιρείας, που μέσα από τη σωστή λειτουργία του, προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Μερικά απ’ αυτά είναι η οργάνωση και συμμετοχή των βασικών υπεργολάβων, η άμεση παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και η αίσθηση εμπιστοσύνης που αποπνέει προς κάθε πελάτη η Triton ACT ως ένας συνεργάτης ευθύνης. Η εμπειρία μας τόσο στον σχεδιασμό όσο και την κατασκευή, βοήθησε δεκάδες πελάτες μας με ένα διαρρυθμισμένο και λεπτομερές σχέδιο να μετατρέψουν την ιδέα τους σε ένα ολοκληρωμένο και πετυχημένο έργο.

Image
Image

Management

Αν είστε ιδιοκτήτης έργου, μπορούμε να συμβάλλουμε στην επιτυχή ολοκλήρωσή του λειτουργώντας ως εκπρόσωπός σας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύουμε -ανάμεσα σε άλλα- τον κύκλο ζωής (life cycle) του έργου, επιβλέπουμε τον σχεδιασμό, τις αρχικές εκτιμήσεις του κόστους, την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών ή οποιαδήποτε φάσης του, το αρχικό χρονοδιάγραμμα, τη διαχείριση μιας ομάδας υπεργολάβων, ακόμα και τη συνεργασία του ιδιοκτήτη με τον αρχιτέκτονα. Ενεργώντας σωστά και μελετημένα, η διαχείριση μπορεί να φέρει τις κατάλληλες λύσεις έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμα και το πιο σύνθετο και πολύπλοκο έργο!

Προπαρασκευή

Για την ποιοτικότερη αλλά και ταχύτερη υλοποίηση ενός έργου, η Triton ACT έχει ένα ολόκληρο τμήμα αφιερωμένο στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Στελεχωμένο από έμπειρους συνεργάτες, είναι αφοσιωμένο στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την προμήθεια των απαραίτητων για κάθε έργο υλικών, καθώς φυσικά και την ασφάλειά του -πλαισιωμένο από τις δυνατότητες που προσφέρει το ΒΙΜ στη συγκέντρωση και διαχείριση των απαραίτητων πληροφοριών. Χάρη στη διαδικασία αυτή, καταφέρνουμε και αξιοποιούμε ιδανικά χρόνο και κεφάλαιο, ένα σημαντικό και ζωτικής σημασίας όφελος για το έργο και την επιτυχία του!

Image
Image

Συντήρηση εγκαταστάσεων

Ειδικότητά μας ήδη από το 1990 -και ειδικά για κτιριακές εγκαταστάσεις τις οποίες έχει κατασκευάσει η ίδια η εταιρία. Διαθέτοντας το απαιτούμενο, έμπειρο εργατικό δυναμικό, την απαραίτητη τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη δέσμευση για την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία, μπορούμε και παρέχουμε τη σωστή -και τόσο απαραίτητη- υποστήριξη, τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών αναγκών που θα προκύψουν στην εγκατάσταση.

Τεχνολογία BIM

Η μοντελοποίηση κτιρίων (BIM) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντος της διαχείρισης, σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του, από πολύ νωρίς δεσμεύσαμε τους απαραίτητους πόρους και εκπαιδεύσαμε ανάλογα το απαιτούμενο προσωπικό έτσι ώστε να εντάξουμε το BIM στις υπηρεσίες μας.

Image

TRITON ACT

Χτίζουμε το Μέλλον