Αντικατάσταση όψεων - Ελπίς

Αντικατάσταση όψεων - Ελπίς

Image

Η σύμβαση του έργου αφορούσε την μελέτη και κατασκευή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών στον 2ο όροφο του κτιρίου Β'. Ο συγκεκριμένος όροφος διαμορφώθηκε σε δύο επίπεδα (3ο και 4ο) που είχαν προκύψει μετά την ολοκλήρωση ενίσχυσης του κτιρίου. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν στο 3ο επίπεδο μία μονάδα νοσηλείας και στο 4ο επίπεδο δύο θάλαμοι ΜΕΘ με 3 κλίνες ο καθένας και το αιμοδυναμικό εργαστήριο με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους.

Στο αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας εκτός των εσωτερικών διαμορφώσεων των επιπέδων 3 και 4 συμπεριλαμβάνονταν και η πλήρη ανακατασκευή των εξωτερικών κουφωμάτων που αντιστοιχούσαν στα παραπάνω επίπεδα ορόφων καθώς η επισκευή των όψεων και ο συνολικός χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά.

Ορισμένα στοιχεία που ξεχώρισαν στο συγκεκριμένο έργο για την μελέτη ή την κατασκευή τους είναι τα παρακάτω:

  • Η μελέτη ακτινοπροστασίας προέβλεπε θωράκιση όλων των στοιχείων που οριοθετουν το χώρο του αιμοδυναμικού με την έγκριση από την Ε.Ε.Α.Ε.
  • Για τη μελέτη ηχοπροστασίας σύμφωνα με τον Ελληνικό Κτιριοδομικό Κανονισμό σχετικά με την ακουστική άνεση των χρηστών.
  • Για τη μελέτη αγωγιμότητας τοίχων, δαπέδων των ειδικών χώρων σύμφωνα με τη χρήση τους.
  • Για τη μελέτη συστήματος κλειδιών για τα δύο επίπεδα για να ενταχθεί στο κεντρικό σύστημα κλειδιών του Νοσοκομείου.
  • Για τη μελέτη σήμανσης εσωτερικών χώρων σε σχέση με τα άλλα επίπεδα που έχουν ήδη διαμορφωθεί.
ΠΕΛΑΤΗΣ

"ΕΛΠΙΣ" - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Δημητσάνας 7
151 22 Αθήνα

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ

1210 m2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2011

Tags