Τεχνολογία BIM

Η μοντελοποίηση κτιρίων (BIM) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντος της διαχείρισης, σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του, από πολύ νωρίς δεσμεύσαμε τους απαραίτητους πόρους και εκπαιδεύσαμε ανάλογα το απαιτούμενο προσωπικό έτσι ώστε να εντάξουμε το BIM στις υπηρεσίες μας.

Image

Το ΒΙΜ αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε, σχεδιάσουμε και κατασκευάσουμε.

Επιπλέον, το κέρδος για το πελάτη είναι πολύ μεγάλο, τόσο στο τελικό κόστος, τον προγραμματισμό και την ποιότητα του έργου, όσο και στις απλουστεύσεις των διαδικασιών αλλά και την ασφάλεια του project.

Τεχνογνωσία ΒΙΜ

Η Triton ACT συνεργάζεται με μια πληθώρα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και υπεργολάβων σε μεγάλα έργα, στα οποία γίνεται εκτεταμένη χρήση του BIM. Στις εφαρμογές του συμπεριλαμβάνονται η 3D οπτικοποίηση, καθώς και ο γενικός συντονισμός του σχεδίου, των συναλλαγών και του χρονοδιαγράμματος.

Προγραμματίζοντας με BIM

Πώς το BIM και η ευελιξία προγραμματισμού που παρέχει βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες μας; Χάρη σ’ αυτό, η ομάδα του έργου είναι σε θέση να απεικονίσει περίπλοκες ακολουθίες με βάση τα χρονοδιαγράμματα, να εντοπίσει τυχόν συγκρούσεις στο πρόγραμμα εργασιών, ν’ αποφύγει κινδύνους ασφαλείας, και να κάνει αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες αλλαγές στο πλάνο υλοποίησης!

Φάσμα Εφαρμογών BIM

H Triton ACT έχει τη δυνατότητα και ευελιξία να χρησιμοποιήσει μια ευρεία σειρά υπηρεσιών του BIM για την εκπλήρωση συγκεκριμένων λειτουργιών και στόχων, πάντα παράλληλα με τις ταχείες εξελίξεις στην τεχνολογία. Ένας από τους λόγους που το καταφέρνει είναι το ότι αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρείες που διαθέτει προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία διαχείρισης του ΒΙΜ.

Image
Image

BIM & Συντήρηση

“Πώς το ΒΙΜ μπορεί να ωφελήσει τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεών μου;”.

Η απάντηση για εμάς είναι τόσο απλή, όσο και ουσιαστική. Η Triton ACT εφαρμόζοντάς το σε έργα επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεών τους να δουν με ένα κλικ στα στοιχεία ΒΙΜ προδιαγραφές για μεμονωμένα υλικά, εξαρτήματα και εξοπλισμό. Ένα εργαλείο που φέρνει κοντά την ομάδα σχεδίασης και κατασκευής με την ομάδα συντήρησης, ακόμα και αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ!

Συμβαδίζουμε με τις νέες τεχνολογίες

Ελάτε μαζί μας στη νέα εποχή!